Utländska vagnar i Sverige

Electrotren
DB Litt Habis - Electrotren 7702    Ej tillgänglig
Modell av en tyskregistrerad godsvagn DB Litt Habis som trafikerar Sverige. Vagnen kommer från Tyskland och går vidare till Stockholm för att sen fortsätta mot Finland.