Svensk N-skala
2011-10-10 - Sidan flyttad efter domänbyte, i stora delar omodern och måste uppdateras. ARBETE PÅGÅR!

Avsikten med dessa sidor är främst att visa vad som faktiskt finns inom Svenskt för N-skala men också att visa vad som en gång har funnits. Flera av modellerna är inte längre tillgängliga men de flesta kan ganska lätt hittas begagnat. Vi har valt att ta med de modeller som finns eller ha funnits mer allmänt tillgängliga i lite större serier, om än engångsserier. Vi har inte lagt någon energi på att gräva fram alla svenska N-skale modeller som sett dagens ljus på byggbänkar runt om i landet.
Vi har också tagit med modeller som kanske inte är korrekta men som med lite vilja går att använda, med eller utan konvertering, som svenska modeller.
Om sidorna
Via menyn till vänster så kan du välja om du vill läsa om t.ex. lok, vagnar eller övriga tillbehör. Under respektive rubrik så finns en lista över modellerna sorterade efter tillverkare i bokstavsordning. För varje modell finns symboler som visar:
- Tillgänglig
- Utgången
- Svensk
- Utländsk, ommålad
1977 - Utgivningsår

Sen följer en kort beskrivning med lite om modellens förtjänster och brister och hur väl och med vad den överensstämmer. Om det är en "specialmodell" eller om den är från någon småtillverkare så finns även kontaktinfomration upptagen i den mån vi känner till den.
På svenska spår
Under denna rubrik finns ett urval av utländska vagnar som regelbundet syns på svenska spår. Inga unika vagnar som någon gång har sett utan alla ska ha en chans att ha sett dom.
Tågexempel
Exempel på typiska tåg som kan passa bra på en svensk modelljärnväg i N-skala. Även här gäller att det i största mån ska vara vagnar som finns att få tag på idag.
Hjälp!
Vi har startat denna sidan med det vi vet, eller tror oss veta, inom området. Vi är mycket väl medvetna om att det finns brister och felaktigheter och vill ha din hjälp att rätta upp sidorna så att de med tiden blir mer korrekta och kompletta. Om någon nyhet dyker upp eller aviseras så vill vi också veta detta så vi kan ta med även den.
Har du några önskemål om framtida modeller eller annat inom svensk N-skala så skicka ett mail till oss på: swen@nmodell.se
Tack
Vi vill passa på att framföra ett tack till alla er som har hjälpt till med bilder, information och inspiration:

Ola Ahlström Olle Frykmo Björn Gunnarsson Bo Japlin
Henrik Ekström Lars Lindhart Arne Jönsson Peter Åsman