Svenska Motorvagnar

Entec
SJ LMV - Entec 7000-1B    Ej tillgänglig 2005
En aviserad modell från Entec med samma drivning från Tomix som i Nmodells Y6. Modellen är en etsbyggsats som får kompletteras med en drivning för att få en fungerande modell.
SJ Litt X16 - Entec 7020-1B    Ej tillgänglig 2005
En aviserad modell från Entec med samma drivning från Tomix som i Nmodells Y6. Modellen är en etsbyggsats som får kompletteras med en drivning för att få en fungerande modell.
SJ Litt Y6 - Entec 7030-1B    Ej tillgänglig 2005
En aviserad modell från Entec med samma drivning från Tomix som i Nmodells Y6. Modellen är en etsbyggsats som får kompletteras med en drivning för att få en fungerande modell.
SJ Litt UBF - Entec 7040-1B    Ej tillgänglig 2005
En aviserad modell från Entec med samma underrede från Tomix som i Nmodells UCF6. Modellen är en etsbyggsats som får kompletteras med ett underrede för att få en fungerande modell.
Frykmodell
SJ "Regina" - Frykmodell    Ej tillgänglig 2010
En liten serie med Reginor byggd av Frykmodell.
Hobbyteknik
SJ Litt Y6 - Hobbyteknik    Ej tillgänglig 1979
Etsplåt som innehåller delar till väggar för en SJ Litt Y6.
Möllehems Gårdsproduktion
SJ Litt Y1 - Möllehems Gårdsproduktion    Finns att köpa 2011
Plastbyggsats som monteras på drivning från Tomix (TM-09).
Nmodell
SL X420 - Nmodell 10005    Ej Tillgänglig 2006
En ommålad Arnold modell som togs fram i en mindre serie, ironiskt nog levererades första modellen samtidigt som förebilden gick till skrot.
Nmodell/Togdillen
SJ Litt Y6 - Nmodell 10001P    Ej tillgänglig 2003
Togdillen i Danmark tog fram en kåpa till de danska 'Daedelaskarna' som motsvarar i stort de svenska Y6 rälsbussarna. Nmodell har till denna kåpa hittat en drivning från japanska Tomix, koppel från Microtrains och egna dekaler som säljs med kåpan som byggsats. Reslutatet är en mycket tyst och välgående modell av en typiskt svensk rälsbuss.
Dekaler finns för att märka modellen som en rälsbuss från GSJ (Göteborg Särö Järnväg).
SJ Litt UCF6 - Nmodell 10002P    Ej tillgänglig 2003
Togdillen i Danmark tog fram en kåpa till de danska 'Daedelaskarna' och dess släpvagnar. Släpet motsvarar i stort de svenska UCF6 rälsbusssläpen. Nmodell har till denna kåpa hittat ett underrede från japanska Tomix, koppel från Microtrains och egna dekaler som säljs med kåpan som byggsats. Reslutatet är en modell av ett typiskt svenskt rälsbusssläp.
Dekaler finns för att märka modellen som en rälsbuss från GSJ (Göteborg Särö Järnväg).