Tågexempel
Här har vi tänkt att lägga in exempel på hur typiskt svenska tåg kan se ut. Meningen är att visa exempel på sånt som alla kan se, eller ha sett på svenska spår. Exemplen är tänkta att bestå av modeller som finns att få tag på idag.