Svenska Ellok

Fleischmann
SJ Litt Rc4 - Fleischmann 7365    Ej tillgänglig Svensk modell 19??
Det klassiska Rc-loket i orange målning. Sista Rc loket i orange målning målas om i mars 2005 enligt planerna. Dekalark finns för ommålning och märkning av loket till SJ röd-blå och Green Cargos gröna målning.
SJ Litt Du2 - Fleischmann 7368    Ej tillgänglig Svensk modell 19??
SJ Litt Du2, ett klassiskt "brunlok". Senare modeller av loket har fått svärtade hjul vilket ger ett lite mer realistiskt utssende.
Frykmodell
SJ Litt Hg - Frykmodell    Finns att köpa 2010
Etsbyggsats till Sj litt Hg avsedd för drivning från Tomix. Även kort serie med färdigbyggda modeller har funnits.
Hobbyteknik
SJ Litt F (el) - Hobbyteknik    Ej tillgänglig 1979
Etsplåt som innehåller delar till väggar och tak för ett SJ Litt F.
SJ Litt Mg - Hobbyteknik    Ej tillgänglig 1979
Etsplåt som innehåller delar till väggar för ett SJ Litt Mg.
Möllehems Gårdsproduktion
SJ Litt Ma - Möllehems Gårdsproduktion    Finns att köpa 2010
Plastbyggsats till SJ Ma som monteras på en drivning från Ibertren.
Nmodell
SJ Litt Rc - Nmodell 7365-1    Ej tillgänglig 2006
Ommålning av Fleischmanns Rc4 modell till SJs blå design.
GC Litt Rc - Nmodell 7365-2    Ej tillgänglig 2006
Ommålning av Fleischmanns Rc4 modell till GCs gröna design.
Bv ELL - Nmodell 7367-1    Ej tillgänglig 2006
Ommålning av Fleischmanns Rc2 (ÖBB) modell till Bv gul design.
Sj Rc4 - Nmodell 7367-4    Ej tillgänglig 2007
Ommålning av Fleischmanns Rc4 modell till SJ svart design.
SJ Litt Ub - Nmodell 10302    Finns att köpa 2005
Etsbyggsats som blir en kåpa att använda på Arnolds E3/3 lok (Artikelnummer 2428). Byggsatsen innehåller etsplåt, ljusledare och dekaler som kan fås med 4 olika loknummer. Loket stämmer ganska bra med förebilden men har fått anpassas till drivningen främst är huvar och hytt är för breda. Delar för att bygga lite olika varianter ingår i etsplåten.
Bilderna visar en prototypmodell.
SJ Litt Ds/Dg - Nmodell 7368-1    Finns att köpa 2005
En byggsats med gjuten kåpa att sätta på Fleischmanns Du2 drivning. Första versionen av modellerna var en komplett modell med specialmålade byglar från Sommerfeldt som ersätter Du2 versionerna. Senare modeller (from 2011) har inte dessa med från start (och lägre pris). Vissa delar flyttas över från Du2 kåpan men det går att bygga modellen utan att förstöra originalkåpan.
Hector Rail 142 - Nmodell 2363-2    Ej tillgänglig 2006
Ommålning av Arnolds 1142 lok till Hector Rails "Schmidt" (2363-1) och "Calloway" (2363-2). Mycket begränsad serie på grund av att Arnolds modeller tog slut...