Svenska Ånglok

Arnold
SJ Litt Ga - Arnold 2516    Ej tillgänglig Svensk modell 19??
Modell av svenskt Litt Ga.
SJ Litt K24 - Arnold 2225    Ej tillgänglig Svensk modell 1984
En ommärkt tysk T3:a som har funnits i två exemplar i Sverige. Modellen har rörliga koppelstänger men slidstyrningen är en fast plastdel.
Fleischmann
SJ Litt Ga - Fleischmann 7153    Ej tillgänglig Svensk modell 19??
En modell som levereras som ett BR55 från SNCF men dekaler för ommärkning till bland annat SJ Litt Ga medföljer. För att få bort SNCF märkningen används svarta täckdekaler. En konvertering som är lite pillig men på ca 30 minuter har man ett svenskt ånglok. Lite modernare konstruktion än Arnolds Litt Ga vilket bland annat syns på slidstyrning och koppelstänger.
Bilderna visar loket efter ommärkning till SJ.
Lima
SJ Litt S1 - Lima 220249    Ej tillgänglig 19??
En mycket tidig modell från Lima med gångegenskaper som inte brukar hållas högt. Loket är skapligt men har på vänster sida en bula för att rymma motorn. Konvertering till modernare drivning har gjorts med Fleischmanns modell av BR91, bakre bogien behåller eller nytillverkas.
Finns också i en utgåva från Engelska "Hobbytrain" men är fortfarnde tillverkat av Lima.